×
wettelijke Info

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

Meer informatie over onze RGPD-regels

VAN HET HERROEPINGSRECHT GEBRUIK

De verkoop van producten via het internet geregeld in de artikelen 50 tot en met 68 van het wetsbesluit 206/2005 (de Consument Code).

Deze wetgeving biedt de mogelijkheid voor de consument, de overeenkomst te ontbinden of de voorgestelde overeenkomst door terugzending van het product, zodat je kunt krijgen tot de terugbetaling van de kosten opgelopen voor de aankoop van het materiaal.

Dit recht kan niet worden uitgeoefend indien het product niet intact is, of bij het ontbreken van de originele verpakking en in de afwezigheid van de integrale elementen van het product (accessoires, handleidingen etc...), of als het product is door de klant beschadigd.

De transportkosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

Dit recht uit te oefenen, moet u op de hoogte Italgabbie een tijdig, niet later dan 10 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de producten, het verlangen, het contract te verbreken op de volgende manieren:

-door het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres:

ITALGABBIE SRL

VIA 51° STORMO 7

I-36016 THIENE (VI)

-door het sturen van een e-mail met bevestiging van het lezen van onze e-mail adres info@italgabbie.com schrijven in het onderwerp het ordernummer of het afleveringsbewijs en uw naam en achternaam.

Binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangst van een dergelijke mededeling, ITALGABBIE zal beantwoorden aan de klant uitleggen wat de bijzonderheden zijn voor de terugkeer van de goederen die moet onbeschadigd zijn en zorgvuldig verpakt in de originele verpakking en compleet met alle accessoires, handleiding, enz... wordt geleverd door de fabrikant binnen uiterlijk op de 10e werkdag na de datum van de goedkeuring van Italgabbie toezending van het materiaal.

ITALGABBIE LTD zal binnen 30 werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop hij werd zich bewust van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant een restitutie van het betaalde bedrag. In het geval dat het product reeds aan de klant geleverd, Italgabbie overgaan tot restitutie van het bedrag betaald door de klant, exclusief verzendkosten en alleen na een succesvolle terugkeer van het product en de verificatie van de integriteit van het zelfde, op de volgende manier:

-NIET-OVERDRAAGBAAR bank CHEQUE betaalbaar gesteld aan de klant

 

DE WETTELIJKE GARANTIE

Volgens de wettelijke garantie van conformiteit, Italgabbie verbindt zich ertoe om een bestelling te leveren in overeenstemming met de overeenkomst van koop wordt gesloten en antwoord voor eventuele overeenstemming van de aangetroffen gebreken op het moment van levering.

In overeenstemming met het contract van de goederen:

-Overeen met de beschrijving op de site op het ogenblik van de uitvoering van de bestelling;

-Geschikt voor het normale gebruik van de producten van hetzelfde type, of voor enig speciaal gezocht door de Klant Italgabbie kennis heeft en waarvoor de toestemming heeft gegeven in het schrijven;

-Het presenteren van de kwaliteit en de prestaties die normaal in een product van hetzelfde type zijn en die de consument redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de aard van het product en de kenmerken beschreven op de site.

In geval van het ontbreken van overeenstemming nodig om het product te repareren zonder kosten voor de klant.

Houd er rekening mee dat deze wettelijke garantie dekt elk gebrek aan overeenstemming binnen de periode van 2 jaar vanaf de datum van levering van de bestelling (vanaf de datum van ontvangst of bill begeleidende, waarvoor het wordt aanbevolen dat u een fotokopie).

Er wordt ook aan herinnerd dat de wettelijke garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

-Schade veroorzaakt door het transport (van dat het is aanbevolen om aandachtig te lezen en volg de instructies op de pagina verzendmethode)

-Onoordeelkundig gebruik van de producten (bijv. wassen met agressieve schoonmaakmiddelen of machines, hogedrukreinigers)

- Afbladderen van de verf of het uiterlijk van roest door stoten of vallen van het product

-Elk gebrek aan overeenstemming dat de klant op de hoogte was op het moment van de bestelling

De klant heeft het recht op vermindering van de prijs of beëindiging van de overeenkomst in de volgende gevallen:

-als de vervanging of reparatie van het product niet mogelijk of te duur

-indien de verkoper niet heeft verstrekt, noch voor de reparatie of vervanging van het product in een periode van redelijke tijd